Αύξηση φορολογικών εσόδων κατά 6,93% στο α΄ δίμηνο του έτους

0
171

Η υπέρβαση οφείλεται κυρίως σε αποκάλυψη φορολογητέας ύλης και ρυθμίσεις οφειλών προηγούμενων ετών

Στα 7,21 δισ. ευρώ ανήλθαν τα φορολογικά έσοδα του κράτους το α΄ δίμηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 6,93% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, όπου τα έσοδα ανήλθαν σε 6,74 δισ. ευρώ, αλλά και αυξημένα κατά 4,85% σε σχέση με το στόχο διμήνου για έσοδα 6,88 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Η υπέρβαση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αυξημένα έσοδα προηγούμενων χρήσεων, τόσο άμεσης, όσο και έμμεσης φορολογίας και ειδικότερα, στις ρυθμίσεις που έγιναν για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών ή για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σημαντική συμβολή στην παρατηρούμενη τάση των εσόδων είχαν και τα αυξημένα έσοδα, που προέκυψαν από τη σταδιακή κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές της χώρας και τη σταδιακή αύξηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε πλήθος προϊόντων.

Σύμφωνα με τη διάρθρωση των συνολικών φορολογικών εσόδων την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018, οι άμεσοι φόροι ανήλθαν σε 2.708.893.632,93 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 37,6% των συνολικών εσόδων και οι έμμεσοι φόροι στα 4.505.498.593,07 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 62,5% των συνολικών εσόδων. Τα ποσοστά συμμετοχής των άμεσων και έμμεσων φόρων στα συνολικά φορολογικά έσοδα την αντίστοιχη περίοδο του 2017 ανέρχονταν σε 37,2% και 62,8% αντίστοιχα.

Για τον μήνα Φεβρουάριο 2018 τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 3.236.082.696,91 ευρώ, αυξημένα κατά 10,09% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, όπου τα έσοδα ανέρχονταν σε 2.939.399.214,54 ευρώ. Ως προς τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων, οι άμεσοι φόροι ανήλθαν στο 40,05% και οι έμμεσοι φόροι στο 59,95% των φορολογικών εσόδων. Τον Φεβρουάριο του 2017 τα έσοδα από άμεσους φόρους αντιστοιχούσαν στο 41,09% και τα έσοδα από έμμεσους φόρους στο 58,91% των φορολογικών εσόδων.

Διαβάστε Περισσότερα