Αλλαγή στρατηγικής επενδύσεων για το 2024: Προσαρμογή στην ασυνήθιστη αστάθεια της αγοράς

Το 2023 χαρακτηρίστηκε από ασυνήθιστη αστάθεια στις αγορές μετοχών και ομολόγων, με τη συμπεριφορά τους να μην συμβαδίζει με τις οικονομικές προσδοκίες. Αυτό το σημείωσε ο Jack Manley, παγκόσμιος στρατηγικός αγοράς στην JPMorgan. Λόγω αυτών των “σημαντικών αποκλίσεων”, είπε ότι “η απλή κατοχή των δεικτών δεν θα είναι αρκετή”. Αυτό σημαίνει ότι μια στρατηγική επένδυσης που βασίζεται στις ευρείες κινήσεις της αγοράς για τη δημιουργία αποδόσεων, παρά στην επιλογή συγκεκριμένων μετοχών ή άλλων ενεργών στρατηγικών διαχείρισης, μπορεί να μην επαρκεί.

Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές τους για το 2024, προσαρμόζοντας τις στην ασυνήθιστη αστάθεια της αγοράς. Η επιλογή συγκεκριμένων μετοχών και η ενεργή διαχείριση μπορεί να αποδειχθεί πιο αποτελεσματική στρατηγική σε σχέση με την απλή κατοχή των δεικτών.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
Τι σημαίνει “ασυνήθιστη αστάθεια” στις αγορές;
Αναφέρεται σε περιόδους όπου οι τιμές των μετοχών και των ομολόγων διακυμαίνονται σημαντικά και απρόβλεπτα, σε αντίθεση με τις οικονομικές προσδοκίες.

Τι είναι οι “δείκτες”;
Οι δείκτες είναι στατιστικά μέτρα που χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν την επίδοση της αγοράς ή ενός τμήματος της αγοράς. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τον Dow Jones Industrial Average και τον S&P 500.

Τι είναι “ενεργή διαχείριση”;
Η ενεργή διαχείριση αναφέρεται σε μια στρατηγική επένδυσης όπου ο διαχειριστής επενδύσεων κάνει συγκεκριμένες επιλογές μετοχών, προσπαθώντας να επιτύχει απόδοση που υπερβαίνει την αγορά.