Είναι δυνατή μια πτώση του χρυσού κάτω από τα 1913 δολάρια; Μια αναλυτική ματιά

Στην αρχή του Σεπτεμβρίου 2023, ο χρυσός XAU/USD κινείται σε ένα εύρος από την αντίσταση στα 1928/30 δολάρια έως την ελαφριά υποστήριξη στα 1918/16 δολάρια. Η τιμή του χρυσού βρίσκεται σε μια καθοδική τάση εδώ και τέσσερις μήνες, κάτι που κάνει πιθανή μια πτώση κάτω από τα 1913 δολάρια, με στόχο τα 1904/02 δολάρια. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιάσουμε μια αναλυτική εξέταση της κατάστασης της αγοράς χρυσού και των πιθανών κινήσεων της τιμής.

Πρώτον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τιμή του χρυσού εξακολουθεί να κινείται μέσα στο εύρος που περιγράφηκε παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές μπορούν να συνεχίσουν να εμπορεύονται αυτά τα επίπεδα, ενώ περιμένουν μια έξοδο από αυτό το εύρος. Οι κοντοί στα 1928/30 δολάρια χρειάζονται στάσεις πάνω από τα 1934 δολάρια.

Δεύτερον, η ασήμι XAG/USD κινείται στο κάτω μέρος του πεντάμηνου οριζόντιου καναλιού από τα 2240/20 δολάρια έως τα 2450/70 δολάρια. Αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στην τιμή του χρυσού, καθώς οι δύο πολύτιμοι μεταλλικοί πόροι συχνά κινούνται συγχρονισμένα.

Τρίτον, παρά την καθοδική τάση, υπάρχουν και θετικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την τιμή του χρυσού. Για παράδειγμα, η αύξηση της αβεβαιότητας στις παγκόσμιες αγορές και η αναζήτηση ασφαλέστερων επενδύσεων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για χρυσό. Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς χρυσού και η καθοδική τάση που επικρατεί εδώ και τέσσερις μήνες καθιστούν πιθανή μια πτώση κάτω από τα 1913 δολάρια.

Συνοψίζοντας, η πτώση της τιμής του χρυσού κάτω από τα 1913 δολάρια είναι δυνατή, ωστόσο, οι επενδυτές πρέπει να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της αγοράς και των παραγόντων που επηρεάζ