Είναι η Lily καλή μετοχή για αγορά;

Η Eli Lilly, μια από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο, έχει δει τη μετοχή της να αυξάνεται κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Με ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα 200% από τα επίπεδα που είδαμε το 2020, η μετοχή της Eli Lilly έχει υπερβεί κατά πολύ τον δείκτη S&P 500, ο οποίος αύξησε κατά περίπου 20%. Αυτή η αύξηση της τιμής της μετοχής της Eli Lilly οφείλεται κυρίως στην αύξηση του P/S ratio της εταιρείας κατά 170% σε 16.9x τα έσοδα, σε σύγκριση με 6.2x το 2020, καθώς και στην αύξηση των εσόδων της Eli Lilly κατά 20% σε $30 δισεκατομμύρια τους τελευταίους δώδεκα μήνες, σε σύγκριση με $25 δισεκατομμύρια το 2020.

Η Eli Lilly έχει δει την αύξηση των εσόδων της να οδηγείται από την αύξηση της αγοραστικής δύναμης για ορισμένα από τα προϊόντα της, όπως το φάρμακο για τον διαβήτη τύπου 2, Jardiance, και το φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού, Verzenio. Αυτά τα φάρμακα συνέβαλαν σε μια αύξηση των ετήσιων εσόδων κατά περίπου $550 εκατομμύρια και πάνω από $1.5 δισεκατομμύρια στα συνολικά έσοδα του Q2.

Ωστόσο, παρά την επιτυχία της Eli Lilly, οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί. Η τιμή της μετοχής της Eli Lilly φαίνεται υψηλή στην τρέχουσα τιμή των περίπου $525. Επιπλέον, οι επενδυτές που κατέχουν μεγάλες θέσεις στη μετοχή της Eli Lilly μπορεί να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της συγκέντρωσης των επενδύσεών τους σε μια μόνο μετοχή, η οποία μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση στην απόδοση του συνολικού τους χαρτοφυλακίου.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
Τι είναι το P/S ratio;
Το P/S ratio (Price-to-Sales ratio) είναι ένας δείκτης αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για να συγκρίνει την τιμή μιας μετοχής με τα έσοδα ανά μετοχή. Ένα υψηλό P/S ratio μπορεί να υποδεικνύει ότι η μετοχή είναι υπερτιμημένη.

Τι είναι η συγκέντρωση των επενδύσεων σε μια μόνο μετοχή;
Η συγκέντρωση των επενδύσεων σε μια μόνο μετοχή σημαίνει ότι ένας επενδυτής έχει μεγάλο μέρος των επενδύσεών του σε μια μόνο εταιρεία. Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο, καθώς οι απώλειες από αυτήν την εταιρεία μπορεί να έχουν μεγάλη επίδραση στο συνολικό χαρτοφυλάκιο του επενδυτή.