Εβδομαδιαία Προοπτική και Ανασκόπηση: Οι Ταύροι του Δολαρίου Παραμένουν Επιθετικοί

Το δολάριο των ΗΠΑ συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρή απόδοση, καθώς οι ταύροι του δολαρίου παραμένουν στην επίθεση. Σύμφωνα με το US Dollar Index, ολοκληρώσαμε την ένατη εβδομάδα σε θετικό έδαφος, αυξημένοι κατά +0,3% . Το δολάριο επωφελείται από τις ανθεκτικές οικονομικές συνθήκες, την ελκυστική απόδοση και τη ζήτηση ασφαλούς λιμένα, γεγονός που εξηγεί τη συνεχή υπερβολή του τελευταίου καιρού.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 βασικές μονάδες αυτή την εβδομάδα. Επίσης, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσες μειώσεις επιτοκίων προβλέπονται για το 2024, καθώς και τις ενημερωμένες προβλέψεις της Fed για το ΑΕΠ και την ανεργία. Ως εκ τούτου, το δολάριο των ΗΠΑ θα παρακολουθείται ευρέως αυτή την εβδομάδα.

Στο μεταξύ, η ινδική οικονομία αναμένεται να αυξάνεται σταθερά κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2023-24, αλλά οι αβεβαιότητες γύρω από τις δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως και τις κινήσεις των τιμών του πετρελαίου αποτελούν πηγή ανησυχίας. Η παγκόσμια οικονομία φαίνεται να έχει βγει από τη σκιά της πανδημίας και, πράγματι, έχει μάθει να ζει μαζί της. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές κρίσεις, οι αναδιατάξεις των εφοδιαστικών αλυσίδων, η παγκόσμια πληθωριστική πίεση και οι συνθήκες σφιχτής νομισματικής πολιτικής θα επηρεάσουν τις προοπτικές.