Η Βραζιλία εγκαινιάζει την εθνική ψηφιακή ταυτότητα με την υποστήριξη της τεχνολογίας blockchain

Η Βραζιλία και η Μπουένος Άιρες κάνουν σημαντικά βήματα προς την εποχή της ψηφιακής ταυτοποίησης, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία blockchain για να παρέχουν πιο ασφαλείς, αποτελεσματικές και απλοποιημένες διαδικασίες στους πολίτες τους. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας ανακοίνωσε πρόσφατα την ενσωμάτωση της τεχνολογίας blockchain στο εθνικό πρόγραμμα ταυτοποίησης, με τη Ρίο ντε Ζανέιρο, το Γκόιας και το Παρανά να είναι τα τρία κράτη που θα πρωτοπορήσουν σε αυτή την πρωτοβουλία.

Η χρήση της τεχνολογίας blockchain στο πρόγραμμα ταυτοποίησης αναμένεται να ενισχύσει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κυβερνητικών τμημάτων, ιδιαίτερα της Ομοσπονδιακής Εσόδου. Αυτό το βήμα είναι σημαντικό για την προσπάθεια της Βραζιλίας να ενοποιήσει την έκδοση ταυτοτήτων στο ευρύτερο τοπίο των σχεδόν 30 κρατών της.

Παράλληλα με την εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain στην ταυτοποίηση, η Βραζιλία αποκάλυψε επίσης σχέδια για την κεντρική τράπεζά της. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην οικονομία και τη διακυβέρνηση της χώρας.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain στην ταυτοποίηση των πολιτών της Βραζιλίας αναμένεται να προσφέρει πολλά οφέλη, όπως η αύξηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, η μείωση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση της διαφάνειας στις διαδικασίες ταυτοποίησης. Επιπλέον, η χρήση της τεχνολογίας blockchain μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς, καθώς κάθε συναλλαγή καταγράφεται σε ένα ασφαλές και αμετάβλητο μητρώο.

Συνολικά, η εισαγωγή της τεχνολογίας blockchain στο εθνικό πρόγραμμα ταυτοποίησης της Βραζιλίας αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών.