Ποιο ήταν το μέρισμα της Disney;

Η Walt Disney Company (DIS) είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες με διαφοροποιημένες δραστηριότητες, ειδικευμένη στην ψυχαγωγία, τα μέσα ενημέρωσης, τα πάρκα, τα θέρετρα και διάφορα καταναλωτικά προϊόντα. Η Disney κατέχει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά κανάλια στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Disney, ABC και ESPN. Επιπλέον, διαχειρίζεται εξαιρετικά δημοφιλή πάρκα αναψυχής σε όλο τον κόσμο και παράγει ταινίες, κινούμενα σχέδια και εκπομπές για παιδιά και ενήλικες.

Παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19, η Disney κατάφερε να διατηρήσει την οικονομική της απόδοση και να επαναφέρει το διανεμητέο εισόδημα το 2023. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα ένα μετρητό διανεμητέο εισόδημα 0.30 δολαρίων ανά μετοχή για το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2023, που θα καταβληθεί στις 10 Ιανουαρίου 2024.

Πριν από την πανδημία, η Disney είχε μια σταθερή πορεία αύξησης του διανεμητέου εισοδήματος, με τον ετήσιο δείκτη απόδοσης του διανεμητέου εισοδήματος να κυμαίνεται από 1.2% έως 1.8%. Ωστόσο, η πανδημία οδήγησε στην αναστολή του διανεμητέου εισοδήματος το 2020. Η επαναφορά του διανεμητέου εισοδήματος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εταιρεία και αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
Τι είναι το διανεμητέο εισόδημα;
Το διανεμητέο εισόδημα είναι ένα μέρος των κερδών μιας εταιρείας που διανέμεται στους μετόχους της. Συνήθως διανέμεται σε μορφή μετρητών ανά μετοχή.

Πώς καθορίζεται το ύψος του διανεμητέου εισοδήματος;
Το ύψος του διανεμητέου εισοδήματος καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τα κέρδη, η ρευστότητα και η στρατηγική της εταιρείας.

Τι σημαίνει η επαναφορά του διανεμητέου εισοδήματος;
Η επαναφορά του διανεμητέου εισοδήματος σημαίνει ότι μια εταιρεία που είχε σταματήσει προσωρινά τη διανομή των κερδών της στους μετόχους, αποφασίζει να επαναφέρει αυτή την πρακτική.